Ett discotek för över 50-åringar som grundades i februari 2006.

Kommande disco-kvällar

Restaurant Pörssi, Fabianinkatu 14, 00100 Helsingfors
Kl. 19.00-01.00, DJ Håkki, Biljetter hos R-kiosken eller från nätet https://www.lippu.fi
Biljettpriset 22,50 € inkluderar inträde, garderob och arvode 2,50 € till lippu.fi + eventuella bokningsavgifter (från 1 € www.lippu.fi), Välkommen!

2022

Videon

Spelregler

Disco K-50® är ett discotek för oss över 50-åringar som grundades i februari 2006

Nedre åldersgränsen är 50 år och ID kollas vid dörren. Vi öppnar dörren redan kl. 19, så hinner vi också hem i tid. Vi håller roligt men beter oss väl. Musikvolymen klagar vi inte på. På K-50 får alla dansa, ingen behöver vänta på att bli uppbjuden! Alla kan dansa disco-dans – ensam, parvis eller i större grupp. Just get up and dance!

DISCO K-50® ekommenderar och uppmuntrar till att

  • klä sig vackert (pryd dig med tiara!)
  • avnjuta ‘ämbarvis’ med skumvin eller dylikt (så håller vi också restaurangen nöjd)
  • med naturlig glädje hålla roligt

 

DISCO K-50® är en ypperlig plats för fullvuxna människor att i en omgivning med över 50 åringar njuta och slänga loss. Musiken består av disco-musik från 60-talet till dagens utbud (inte Suomi-Pop eller humppa), alltså även det allra nyaste inom disco-musiken, lätt att dansa till.

Bilder

Klipp från media

Kontakt

Lilu Nissinen-Turja

Club Promotor
lilu@k-50.fi
+358 40 089 7887

DJ Håkki

hakki@k-50.fi

Mosse

Light Jockey
mosse@k-50.fi

Partners

Rekisteri ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

DISCO K-50®
c/o Clever Girl Oy
Piispansilta 19 A 31
02230 Espoo

2. Rekisterin nimi

DISCO K-50® palveluiden asiakastietojen muodostama rekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään DISCO K-50® palvelujen ylläpitoon. Rekisteri muodostuu pääasiassa asiakastiedoista ja konfigurointitiedostoista. Rekisterin tietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään sähköisen viestinnän tietosuojalain 25 §:n nojalla, rekisteröidyn itsensä antamalla suostumuksella tai asiakassuhteen perusteella.

Rekisterin sisältämät tiedot

Vastaanottajan sähköpostiosoite. Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen). Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot.

Asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon sekä luokitteluun liittyvät tiedot (esim. tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit sekä tukiviestit)

Tietojen luovutus

DISCO K-50® luovuttaa tietoja sähköisen viestinnän tietosuojalain nojalla vain viranomaisille tai asiakkaan omasta pyynnöstä. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattuja palomuurein, salasanoin ja tai muilla teknisin keinoin. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Palveluntuottaja sallii asiakkaan kohtuullisin väliajoin tarvittaessa suorittaa kirjallisia tarkastuksia henkilötietojen käsittelyn ja tietosuojan laadun varmistamiseksi. Tarkastusten toimittamisajankohdista sovitaan tapauskohtaisesti erikseen hyvissä ajoin etukäteen.

Palveluntuottaja antaa tarkastuksiin tilaajan saataville kaikki sellaiset tiedot, jotka ovat tarpeen tietosuoja-asetuksen ja muiden vastaavien säännösten velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

DISCO K-50®/ Rekisteritiedustelut
c/o Clever Girl Oy
Piispansilta 19 A 31
02230 Espoo