A Discotheque for the Over 50s Generation founded in February 2006.

Upcoming events

Restaurant Pörssi, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki, Finland
From 7 PM to 1 AM, DJ Håkki, Tickets 22,50 € including entrance and cloakroom can be bought at R-kiosks or https://www.lippu.fi + eventual order fees (from 1 € www.lippu.fi). Welcome!

2022

Video clips

Name of the game

DISCO K-50® is a Discotheque for the Over 50s Generation founded in February 2006.

Entrance is for the 50+ crowd only, and a photo ID is required! Doors open already at 7pm, so you get home at a reasonable hour!

Let the music move you! Get on the dance floor and boogie! And have fun!

Don’t wait for an invitation – come alone, with a partner or with a group of friends. Just get up and dance!

DISCO K-50® inspires and encourages:

  • smart dress
  • bucketfuls of champagne
  • a fun time had by all

Photos

Disko k-50® in the media

Contact info

Lilu Nissinen-Turja

Club Promotor
lilu@k-50.fi
+358 40 089 7887

DJ Håkki

hakki@k-50.fi

Mosse

Light Jockey
mosse@k-50.fi

Partners

Rekisteri ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

DISCO K-50®
c/o Clever Girl Oy
Piispansilta 19 A 31
02230 Espoo

2. Rekisterin nimi

DISCO K-50® palveluiden asiakastietojen muodostama rekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään DISCO K-50® palvelujen ylläpitoon. Rekisteri muodostuu pääasiassa asiakastiedoista ja konfigurointitiedostoista. Rekisterin tietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään sähköisen viestinnän tietosuojalain 25 §:n nojalla, rekisteröidyn itsensä antamalla suostumuksella tai asiakassuhteen perusteella.

Rekisterin sisältämät tiedot

Vastaanottajan sähköpostiosoite. Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen). Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot.

Asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon sekä luokitteluun liittyvät tiedot (esim. tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit sekä tukiviestit)

Tietojen luovutus

DISCO K-50® luovuttaa tietoja sähköisen viestinnän tietosuojalain nojalla vain viranomaisille tai asiakkaan omasta pyynnöstä. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattuja palomuurein, salasanoin ja tai muilla teknisin keinoin. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Palveluntuottaja sallii asiakkaan kohtuullisin väliajoin tarvittaessa suorittaa kirjallisia tarkastuksia henkilötietojen käsittelyn ja tietosuojan laadun varmistamiseksi. Tarkastusten toimittamisajankohdista sovitaan tapauskohtaisesti erikseen hyvissä ajoin etukäteen.

Palveluntuottaja antaa tarkastuksiin tilaajan saataville kaikki sellaiset tiedot, jotka ovat tarpeen tietosuoja-asetuksen ja muiden vastaavien säännösten velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

DISCO K-50®/ Rekisteritiedustelut
c/o Clever Girl Oy
Piispansilta 19 A 31
02230 Espoo